Model Global

L’Estudi de Models Globals tracta de construir metamodels mentals sobre la realitat que sintetitzin i interconnectin l’abundant i valuosíssima informació analítica o parcial generada en els darrers segles per les diverses cultures arreu de «l’Aldea Terra». En el benentès que aquests metamodels i la seva aplicació sempre seran provisionals i revisables degut a l’estructura canviant i inexhaurible de la realitat i a la limitació pròpia de la nostra ment.(…)

Després de tants anys d’investigació compartimentada, emergeix com a tema del nostre temps l’estudi i tractament de la complexitat com a tal (Mandelbrot, Bertalanffy, Prygogine, etc.), la teoria de sistemes, la síntesi cibernètica, la psicologia de conjunts, la determinació en el caos, la pedagogia interdisciplinària, la política interdepartamental, els plantejaments i reciclatges ecològics, el diàleg entre cultures etc. El generalisme o globalisme, «especialitat» encara poc desenvolupada, esdevé el centre d’atenció de les més avançades investigacions. (…)

L’Estudi de Models Globals permet prendre consciència, dels nostres patrons mentals, de cara al seu ús. Ajuda a millorar-los o substituir-los per altres de millors, més universals, útils i gratificants. Podríem considerar l’aprenentatge d’aquest estudi com una iniciació a la crítica constructiva. Això és possible si la ment, d’una forma conscient i ordenada, és capaç de veure i acceptar l’actitud amb què comprèn, integra i judica la realitat que l’envolta, sigui aquesta interna o externa.

Com a eina de cultura permet, de forma sintètica i ordenada, el reciclatge, l’actualització i interconnexió dels coneixements adquirits al llarg de la vida. És en aquest sentit que l’Estudi de Models Globals pot considerar-se com un instrument potencial de síntesi, d’anàlisi i d’arxiu de dades ordenat, accessible i acumulatiu.

Lluís M. Xirinacs. Mentalitat i models globals. (2001)


Model Menor                           Model Major 


ESTUDIS PREVIS

* Lluís Maria Xirinacs Damians. SUBJECTE.  Meditació delirant a prop d’una font dita “FONT DE VERA PAU”, Editorial Claret. 1975

 

L’exemplar emprat per la recuperació d’aquesta obra és el mateix que li va fer present el mateix Lluís Maria Xirinacs a la seva mare, Carme Damians Batlle. Conté una dedicatòria, anotacions i esmenes manuscrites fetes pel mateix autor del llibre.

Subjecte, 1975

Enllaç al llibre en pdf: lluis-maria-xirinacs-subjecte-cat

Pàgina en format «HTML» assenyalant les dades del volum:

http://www.bardina.org/subjecte/lluis-maria-xirinacs-subjecte-cat.htm

 


TESI DOCTORAL

* Lluís Maria Xirinacs Damians

UN MODEL GLOBAL DE LA REALITAT

Llegida el 19 de desembre de 1997

DIVISIÓ: CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS. Departament: Història de la filosofia, estètica, antropologia i filosofia de la cultura de la Universitat de Barcelona

Qualificació: «Cum Laude»  

Aquesta tesi vol ser una aportació a la Filosofia de la Cultura humana i còsmica. L’arrel *kl- indoeuropea de la paraula cultura, la mateixa de la paraula cicle, d’origen grec (cf. “enciclopèdia”, “en-kyklo-paideia”, “ensenyar en rodó”), significa “girar” el terròs amb l’arada en l’agricultura, o girar la pedra contra la pedra per tallar una destral… La cultura és rodona. Cal arribar a comprometre tots els homes, tota la realitat, no en situació d’hemicicle parlamentari tancat per la presidència, ans en cicle sencer o rotllana sardanística de germanor, on el divers sempre hi cap, on els oposats somriuen i es piquen l’ullet a distància, on floreix el coneixement i la pau de la festa de la vida.

 Lluís Maria Xirinacs Damians

Lluís M. Xirinacs Damians (1997). Tesi Un model global de realitat  (Dipòsit Digital UB)


PDF. Tesi doctoral Lluís M. Xirinacs

Bibliografia Tesi. Lluís M. Xirinacs. UN MODEL GLOBAL DE LA REALITAT

Bibliografia LMX. Globàlium.

Bibliografia LMX. Globàlium.
  • El final de la Tesi “Un model global de la realitat” inclou aquest text com a aplicació del Model:

Lluís Maria Xirinacs. CENT PASSES D’UNA VIA D’HUMANITAT

LMX - Cent passes d'una via d'humanitat.

LMX – Cent passes d’una via d’humanitat.

 

  • Tesi doctoral (Traducció a l’alemany de Carles V. Xirinachs)

Lluís M. Xirinacs. Globàlium, kl. Einführung.

Globàlium, kl. Einführung

Globàlium, kl. Einführung


  • Lluís Maria Xirinacs. GLOBÀLIUM. 1999

LMX-Globalium-1999

Enllaç: LMX – Globàlium. 1999


 


  • Lluís Maria Xirinacs. PENSAMENT HOLÍSTIC. 2001

LMX-Pensament-holistic

Enllaç: LMX – Pensament holístic.

 


  • Lluís Maria Xirinacs. UNA VISIÓ DEL MÓN. 2004

Aquest treball ha estat dissenyat a la intenció dels membres del “CENTRE LEO APOSTEL, at the Vrije Universiteit Brussel in Belgium”, com a prova d’una autèntica simpatia envers el seu compromís molt coratjós. La meva intenció, en aquest precís moment, se centra a presentar una mena d’índex comentat, d’un treball d’investigació continuada des de ja fa més de cinquanta anys i que, en principi, a fe de la meva profunda voluntat, hauria de permetre la plena accessibilitat a UNA VISIÓ DEL MÓN, coincidint, en essència, amb la perspectiva global de la meva tesi doctoral:  “Un Model Global de la Realitat”.

LMX-Una-visio-del-mon

Enllaç text i figures: L. M. Xirinacs. Una visió del món.


  • Lluís Maria Xirinacs. Aproximació al concepte de constel·lació en Theodor W. Adorno. Octubre, 1995. 

Treball elaborat durant els seus estudis a la Facultat de Filosofia.

LMXD-Constel-lacio-en-T-W-Adorno

LMXD – Aproximació al concepte de constel·lació en T. W. Adorno

 


APLICACIONS DEL MODEL GLOBAL DE LA REALITAT GLOBÀLIUM

 

1. Lluís Maria Xirinacs. 1991. UNA VISIÓ GLOBAL DE LA DIVINITAT

LMX-Una-visio-global-de-la-divinitat-1991

Lluís M. Xirinacs-Una visió global de la divinitat-1991

 

2. Lluís Maria Xirinacs. 2000. SOCIETAT HUMANA

lmx_societat_humana_2000

Enllaç al text: lmx_societat_humana_2000

lmx_grafics_societat_humana

Enllaç als gràfics: lmx_gràfics_societat_humana

 

3. Lluís Maria Xirinacs. 2007. TEMPS CATEGÒRIC

LMXD-TEMPS-CATEGORIC

L. M. Xirinacs Damians – TEMPS CATEGÒRIC.

 

4. Lluís Maria Xirinacs. 2007. CULTURA DE MORT

LMX-Cultura-de-mort-2007

Categoria: FENOMEN

Enllaç: LMX – Cultura de mort. 2007

Comments are closed.