1932-1946

infantesa

1932-1946

1932. Neix a Barcelona el 6 d’agost de 1932 en el si d’una família burgesa.

1939-1945. El final de la guerra civil provoca un pacte de la major part de la burgesia catalana amb els vencedors. La família Xirinacs no és una excepció. L’ambient familiar, castellanitzat, catòlic-tradicional, incideix de ple sobre la formació del menut Lluís Maria. Tanmateix aquesta família, de profundes conviccions cristianes autèntiques i molt preparada intel·lectualment, el dota d’una base forta que permet la seva constant evolució. Dels 7 als 14 anys: intensa vida espiritual i comunitària a Sant Felip Neri de Gràcia. Estudia i llegeix molt l’Enciclopèdia Espasa que tenen a casa.

1946. Ingressa al seminari de les Escoles Pies a Alella (14 anys). 


Cronologia: 1932-1946       1947-1959      1960-1969      1970-1975       1976-1979      1980-1999      2000-2007

Comments are closed.