Recerca, preservació i ampliació, debat, difusió i creació de noves propostes i aplicacions relacionats amb el pensament i acció de Lluís Maria Xirinacs
fundacioranda.org

Grup Globàlium

Grup de la Fundació Randa dedicat a l’estudi, aprofundiment i divulgació del model global (Globàlium) de Lluís Maria Xirinacs.

L’Estudi de Models Globals tracta de construir metamodels mentals sobre la realitat que sintetitzin i interconnectin l’abundant i valuosíssima informació analítica o parcial generada en els darrers segles per les diverses cultures arreu de «l’Aldea Terra». En el benentès que aquests metamodels i la seva aplicació sempre seran provisionals i revisables degut a l’estructura canviant i inexhaurible de la realitat i a la limitació pròpia de la nostra ment.(…)

Com a eina de cultura permet, de forma sintètica i ordenada, el reciclatge, l’actualització i interconnexió dels coneixements adquirits al llarg de la vida. És en aquest sentit que l’Estudi de Models Globals pot considerar-se com un instrument potencial de síntesi, d’anàlisi i d’arxiu de dades ordenat, accessible i acumulatiu.

Lluís M. Xirinacs. Mentalitat i models globals. (2001)

 

 LES 26 CATEGORIES DEL MODEL MENOR 

Francesc Soler és l’autor dels gravats de les 26 categories

 

 


 

Llibres de les 80 categories 

Taula interactiva: cliqueu sobre els símbols per obtenir informació de les categories en format pdf.

(Cliqueu sobre els símbols)