Model global

Lluís Maria Xirinacs Damians

Tesi: UN MODEL GLOBAL DE LA REALITAT

 Llegida el 19 de desembre de 1997

DIVISIÓ: CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Departament: Història de la filosofia, estètica, antropologia i filosofia de la cultura de la Universitat de Barcelona

Qualificació: «Cum Laude»  

Aquesta tesi vol ser una aportació a la Filosofia de la Cultura humana i còsmica. L’arrel *kl- indoeuropea de la paraula cultura, la mateixa de la paraula cicle, d’origen grec (cf. “enciclopèdia”, “en-kyklo-paideia”, “ensenyar en rodó”), significa “girar” el terròs amb l’arada en l’agricultura, o girar la pedra contra la pedra per tallar una destral… La cultura és rodona. Cal arribar a comprometre tots els homes, tota la realitat, no en situació d’hemicicle parlamentari tancat per la presidència, ans en cicle sencer o rotllana sardanística de germanor, on el divers sempre hi cap, on els oposats somriuen i es piquen l’ullet a distància, on floreix el coneixement i la pau de la festa de la vida.

 Lluís Maria Xirinacs Damians

Enllaç: Lluís Maria Xirinacs. Tesi doctoral (1997): “Un model global de la realitat”

Bibliografia. Lluís M. Xirinacs. UN MODEL GLOBAL DE LA REALITAT:

Bibliografia LMX. Globàlium.

 

  • Lluís Maria Xirinacs. UNA VISIÓ DEL MÓN. 2004

Aquest treball ha estat dissenyat a la intenció dels membres del “CENTRE LEO APOSTEL, at the Vrije Universiteit Brussel in Belgium”, com a prova d’una autèntica simpatia envers el seu compromís molt coratjós. La meva intenció, en aquest precís moment, se centra a presentar una mena d’índex comentat, d’un treball d’investigació continuada des de ja fa més de cinquanta anys i que, en principi, a fe de la meva profunda voluntat, hauria de permetre la plena accessibilitat a UNA VISIÓ DEL MÓN, coincidint, en essència, amb la perspectiva global de la meva tesi doctoral:  “Un Model Global de la Realitat”.

Enllaç text i figures: L. M. Xirinacs. Una visió del món.

 

  • Lluís Maria Xirinacs. Aproximació al concepte de constel·lació en Theodor W. Adorno. Octubre, 1995. 

Treball elaborat durant els seus estudis a la Facultat de Filosofia.

Enllaç: LMXD – Aproximació al concepte de constel·lació en T. W. Adorno

 

APLICACIONS DEL MODEL GLOBAL DE LA REALITAT GLOBÀLIUM: 

  1. Lluís Maria Xirinacs. 1991. UNA VISIÓ GLOBAL DE LA DIVINITAT

Enllaç: Lluís M. Xirinacs-Una visió global de la divinitat-1991

 

2. Lluís Maria Xirinacs. 2007. TEMPS CATEGÒRIC

Enllaç: L. M. Xirinacs Damians – TEMPS CATEGÒRIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.